Välkomna till Flottans män Göteborg 2018 

 


"Pejling/ar" 40 år!
 

Läs mer om vad som skrevs för 40 år sen,
i nya rykande  Pejlingar Nr 3-18

 Klicka på  länken ovan för att komma till tidningen.


 

Brigadgeneral Adolfsson överlämnar befälet och kommendantstav m 1802 till sin efterträdare
överste Peter Fredriksson.      
Bild: FömedC - Facebook

 

Den 3 september ägde chefsbytet rum då nyutnämnde brigadgenera­len Peter Adolfsson lämnade chefs­kapet över FömedC till överste Peter Fredriksson. Peter Adolfsson kom­mer att tjänstgöra som förbindelse­officer vid US Centcom i Tampa, USA. Efter cirka tre och ett halvt år som chef i Göteborg. Peter Fredriksson kommer närmast från Swedint där han har varit chef de senaste åren. Ceremonin ägde rum i Gymnastiksalen med huvud­delen av all tjänstgörande personal vid garnisonen samt inbjudna gäster närvarade. Vid chefsbytet deltog Göteborgs hemvärnsmusikkår och flaggvakt ur garnisonen som påtag­ligt bidrog till högtidskänslan.    


 

SMKR
Regionsmöte Väst, Marinsugan 11/9-18

Fotograf Lars Björk I 16 kamratförening.

 Ovan bild från SMKR (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund) regionmöte väst den 11/9 i Marinstugan. Av regionens cirka 30 militära kamratföreningar var 22 på plats med en till två delegater per förening samt några ytterligare styrelse-medlemmar ur SMKR.

På bilden syns SMKR ordförande Anders Emanuelsonl, till höger, orientera de närvarande om aktuella frågor. Grupparbeten genomfördes och resultaten kommer att komma alla föreningar till del. Under dagen bjöds på lunch i Örlogskapellet och kaffe med tilltugg vid ankomst och innan avfärd.
Nästa regionmöte om cirka ett år på plats enligt senare beslut. 


 

Marinstugan har öppet varje onsdag för medlemmar
mellan kl 10.00-13.00! 

Onsdagsöppet !
Lunch i Marinstugan!
I samarbete med Göteborgs stad, Älvsborg Std!

Från mitten av augusti kommer det att finnas en lista uppsatt i marinstugan och hemsidan, på pris och vilken mat som kommer att serveras.
 Det kommer att vara obligatoriskt med anmälningsplikt.

För frågor ang onsdagsöppet, kontakta 
PO Eriksson Tel. 0706092314

 

 


Marinstugan Söndagsöppet! 
Marinstugan har öppet kl 11.00-13.oo för medlemmar och allmänhet
det serveras kaffe och smörgås för 40:-
Söndag augusti.  6, 12, 19 och 28. september 2, 9, 23 och 30
ytterligare framtida tillfällen publiceras här och i kommande Pejlingar.


 

Stena Line, Flottans män Göteborg's huvudsponsor!
Om du själv vill åka med Stena Line!

www.stenaline.se

 Klicka på Länken ovan, så kommer du direkt
till Stena Line's bokning. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet