Flottans Män Göteborg 

 


Klubbafton 27 februari kl 18.00
Ämne 30 år på olika örlogsfartyg.

Kjell Jönsson, Medlem i Flottans Män i Halmstad sedan 1993 och mångårig ordförande i FM Halmstad. Nu pensionerad marinofficer med Örlogskaptens grad. KJ började sin tjänstgöring i Flottan 1961 som befälselev i yrkesgrenen minimatros.

Kjell har under sin karriär bl a innehaft de fina titlarna
högbåtsman och flaggminstyrman.
Under sin tid i flottan har KJ mestadels tjänstgjort på
minsvepare och isbrytare i olika befattningar.

Han har gjort två långresor med Älvsnabben dels som
1. Signalman, dels som kadettledare.
KJ har även tjänstgjort som fartygschef på torpedbärgare
och även en kortare tid med tjänstgöring på bogserbåten Achilles.


Förutom erfoderliga skolor och kurser har KJ haft tre landkommenderingar, på Marinens Kompaniofficersskola, Berga, Sjökrigsskolan och på Minsektionen, Muskö. 
Efter sin pensionering har KJ under kortare tid tjänstgjort på tankbåt, isbrytare och bogserbåtar.

Klicka här för att anmäla dig till klubbafton!


 

FM GÖTEBORG ÅRSMÖTE LÖRDAGEN 7 MARS 2020 Årsmöte!

Samling i Marinstugan kl. 1000. Årsmötesförhandlingar startar kl. 1100 och pågår som längst till kl. 1300. 

Slut upp på årsmötet för sedvanliga årsmötesförhandlingar inklusive ett förslag till ändring av våra stadgar avseende medlemskap.  Årsmöteshandlingarna i form av årsberättelse, ekonomisk redovisning och förslag till stadgeändring kommer att finnas tillgängliga i Marinstugan under onsdagen 19 februari. 

Eventuella motioner till årsmöte ska lämnas till styrelsen senast 17 februari för att styrelsen ska hinna behandla dessa innan årsmötet.  Varmt välkomna!

 

     Anmäl deltagande i årsmötet
senast den 2 mars 2020. 
                               

       Anmäl dig till årsmötet här! 


 

 

Stena Line, Flottans män Göteborg's huvudsponsor!
Om du själv vill åka med Stena Line!
www.stenaline.se

 Klicka på Länken ovan, så kommer du direkt
till Stena Line's bokning. 


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuellt

Kalendarium

    Aktuellt i regionen

    Aktuellt från förbundet