Vår klubblokal – Marinstugan på Telestadsgatan i Växjö.

Flottans män tillträdde föreningshuset Marinstugan på Söder i Växjö 2001. Huset var tidigare vaktmästarebostad vid Växjö stads reningsverk som låg alldeles i närheten. Vi har ömt vårdat vår stuga och satt en marin prägel på fastigheten såväl utomhus som inomhus.

Där träffas vi första tisdagen i månaden kl. 18.00. Därutöver har vi många olika aktiviteter och då också respektive är välkomna. 

Interiörbilder från Marinstugan ser du på "Bilder".