Flottans Män i Växjös e-postadress:

flottansmanvaxjo@hotmail.se 

 

Styrelseledamöter och andra funktionärer når du enklast via telefon. 

Telefonnummer m.fl. uppgifter hittar du på sidan "Styrelse"