Flottans Män i Västerås - ingår i Riksförbundet Flottans Män - och är en opolitisk lokalförening för Västerås med omnejd och har till ändamål:

  • Att i samverkan med Riksförbundet bedriva Försvarsupplysningsverksamhet.

  • Att som ideell förening med öppenhet beträffande medlemskap främja verksamheter av intresse för medlemmarna.

  • Att utgöra en föreningslänk mellan dem som tjänstgör och dom som tjänstgjort vid Marinen.

  • Att vårda Flottans traditioner men också följa det moderna sjöförsvarets uppgifter, verksamheter och utveckling såväl inom som utom landet.

  • Att genom fri och otvungen samvaro på gemensamma minnens grundval främja ett gott kamratskap mellan föreningens medlemmar och med liknande föreningar.

Tillsammans förfogar vi alla Flottans Män över värdefulla tillgångar, exempelvis vår tidskrift "FLOTTANS MÄN" och semesteranläggningen "STORA TRATTEN" i Stockholms skärgård och inte minst våra traditioner.

Flottans Mäns lokalförening i Västerås bildades i november 1938 vid ett sammanträde på Anderssons konditori på Köpmangatan. Föreningen har således funnits i 81 år, och vi har idag 61 medlemmar. 

Vi träffas i lokalen varje helgfri Onsdag kl 18.00 över en kopp kaffe, dryftar svunna  tider eller lyssnar på intressanta föredrag.

Slakterigatan 10, 721 32 Västerås

E-post: vasteras@flottansman.se