fml

 Kamratföreningen
Flottans män i Västerås
Grundad 1938

Kontakter                                             Telefon

Ordförande Magnus Leuchovius    070 332 01 15

epost:magnus.leu@gmail.com

Sekreterare Erik Arvidsson             070 776 19 13
epost:erik.samuel65@gmail.com 

Kassör Börje Bäckman                    0705 10 94 65
epost:borje.backman@me.com

Postadress: Slakterigatan 10, 721 32 Västerås.

E-post:     vasteras@flottansman.se          hemsida:  www.flottansman.se/Vasteras

bankgiro: 600-8866 swish: 123-5192885