Marinlokalen Flottans Män Västerås

Vi möts i lokalen varje helgfri Onsdag kl 18.00 över en kopp kaffe för trevlig samvaro. Slakterigatan 10, 721 32 Västerås

Nedan ser du namn på styrelsemedlemmar som du kan ta kontakt med:

Ordförande: Tommy Blomqvist epost: bmk.btele2.se tel 070 768 61 10

Kassör: Börje Bäckman epost:borje.backman@me.com tel 0705 10 94 65

Sekreterare: Erik Arvidsson e-post: erik.samuel65@gmail.com alt epost: vasteras@flottansman.se alt tel 070 77 619 13

                      Marcherande flottister i parad över Skeppsholmsbron