Föreningens Funktionärer 2020-2021

Till Styrelse för Flottans Män Trelleborg 2020-2021 har följande personer valts av årsmötet 2020 och konstituerats av styrelsen:

Försenat årsmöte är nu beslutat att hållas 2021-08-12. Ny styrelse kan då väljas. Tills dess gäller följande:

Thomas Ohlsson, Ordförande 0410 33476 thomasgohlsson@gmail.com

Maths Witt, Vice ordförande 073 418 8625 maths.witt@kockums.se

Sonny Spurr, Skattmästare  0733 648045 sonny.spurr@gmail.com

Lars Engvall, Sekreterare 073 4449888 larsoengvall@gmail.com

Jonny Svenning, Klubbmästare 070 950 3206 karin.svenning03@gmail.com

Lanny Göransson, IT & Foto 0410 330 195, lanny@sinoscan.se 

Bengt Grip, Ledamot 0410 448 47 bengt_grip@hotmail.com

Ronny Trulsson, Ledamot 0410 334 080 0410334080@telia.com

Jan Ohlsén, Suppleant  0410 173 39 jan.ohlsen@telia.com

Bengt Åkesson, Suppleant 0410 418 32

Till Revisorer har utsetts:

Per-Erik Johansson, 0410 711 745 paje@mbox301.swipnet.se

Stephan Bladh, 0701435363

Kurt Persson, suppleant 0410 20123

Till Valberedning har utsetts

Stefan Bergström, 070 5621420

Bertil Burheim, 0410 334 696 bertil.burheim@hotmail.se

Till Backlagsmän har utsetts

Lars G Hansson

Bengt Åkesson

Sidan uppdaterad 2020-03-30