Lokalföreningen i Trelleborg bildades 2003 och har f.n. (2021) ca 80 medlemmar. Vi har en egen klubblokal på Maskingatan 2 där vi träffas. Se även "Lokaluthyrning"

Medlemsavgiften i föreningen är för närvarande endast 300 kr/år. Inbetalas senast 31 mars varje år.

Årets program 2021 ligger för närvarande på is. Det är i princip samma som förra året 2020 eftersom vi ju av kända skäl inte kunde genomföra detta som vi planerat innan pandemin satte käppar i hjulet.

När vi till slut kan starta programmet kommer detta att meddelas här och genom särskilt meddelande till mdlemmarna.     

Det tills vidare uppskjutna programmet ser som vanligt intressant ut. Det är fullt med det viktigaste av det våra medlemmar tycker passar dem enligt enkäten, som vi samlar in varje år. Det är ni medlemmar och er trivsel i kamratgänget som är viktigast med vår verksamhet och att ni är nöjda. Då får vi i styrelsen vår belöning.

 
 

 

  

Uppdaterad 2015-03-25