Programöversikt 2019
Planerade aktiviteter inom Flottans män Stockholm.
Håll dig uppdaterad genom regelbundna besök på vår hemsida! Nya aktiviteter kan tillkomma med relativt kort framförhållning och kungörs då bara under Kalendarium på hemsidan.


Preliminärt program 2019
Varje helgfri tisdag mellan den 8 januari och den 28 maj samt mellan den 6 augusti och den 10 december träffas vi kl. 12.30 för en stunds gemenskap kolleger/kamrater emellan. Föreningen bjuder på kaffe och bulle. Platsen är Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3 i frukostmatsalen. Välkommen!

Februari
Tisdagen den 12 februari kl. 17.30
Skeppsbyggmästare af Chapman – skeppens geni.
Föredrag av ordföranden i af Chapmansällskapet, Staffan Hanson.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 5 februari.

Mars
Torsdagen den 21 mars kl. 17.30
Årsmöte.
Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10.
Årsmötet är öppet för alla medlemmar. I anslutning till mötet hålller föreningens hedersordförande, viceamiralen Jonas Haggren, ett föredrag om vad som händer i marinen. Om du vill äta middag efter mötet, ska du senast den 5 mars ha betalat in 150 kronor till föreningens pg 358022-2. För närmare info om lokalen klicka på denna länk: Sjöfartshuset

April
Tisdagen den 16 april kl. 17.30
Så räddades svensk ubåtsförmåga – återtagandet av Kockums från tyskt ägande och hur läget är i den pågående ubåtsproduktionen.
Föredrag av konteramiral Thomas Engevall.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 9 april.

Maj
Torsdagen den 16 maj kl. 09.00-16.00
Besök på Gålöbasen, Sälstationen Palmen och Veteranflottiljen.
Transport med egna fordon och samåkning.

Söndag-tisdag den 26-28 maj
Riksårsmöte under resa till Helsingfors
Se information i nr 4/18 och nr 1/19 i tidskriften samt på Riksårsmöte - info och anmälan

Juni
Torsdagen den 6 juni
Hissning av Stor flaggning på af Chapman.
Samling kl. 07.00.

Fredagen den 21 juni
Midsommarhelg på Stora Tratten

Torsdagen den 27 juni
Hissning av Stor flaggning på af Chapman. ÅF Offshore Race.
Samling kl 08.00. (Flaggorna halas söndagen den 30 juni på tid som meddelas senare)

Augusti
Arbetshelg på Stora Tratten. Tid meddelas senare under sommaren på hemsidan.

September
Lördagen den 14 september
5-kamp mellan föreningarna inom region Mitt.
Arrangör: Stockholm. Anmälan till kansliet senast den 21 augusti.

Tisdagen den 17 september kl. 17.30
Fredrik Wilhelm von Otter, amiral, sjöminister och statsminister, men framför allt en skicklig sjöman.
Föredrag av Kommendör 1 gr Gustaf von Hofsten
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 10 september.

Oktober
Torsdagen den 17 oktober kl. 17.30
Traditionsenlig ärtmiddag. Föredrag enligt senare information.
Plats: Sjöfartshuset, Skeppsbron 10,
Anmälan och betalning till kansliet senast den 2 oktober.

November
Söndagen den 3 november kl. 11.00
Krigsseglardagen i Djurgårdskyrkan.

Tisdagen den 12 november kl. 17.30
Båtsmän. Tjänsten ombord och livet på torpet.
Föredrag av Christer Warfwinge, medlem i Västervik.
Plats: Drottning Victorias örlogshem, vån 5.
Efter föredraget bjuder föreningen på öl och smörgås. Anmälan till kansliet senast den 6 november.

Lille Jul
Söndagen den 24 november - måndagen den 25 november
Föreningen firar traditionsenlig Lille Jul ombord på Viking Lines Cinderella. Information om bokning och hyttpriser införs under hösten 2019.

December
Tisdagen den 10 december kl. 1300
Luciakaffe.
Drottning Victorias örlogshem, vån 1.
Anmälan till kansliet senast den 4 december.
 
”Knopar och stek”, arbetsgruppen för sjömaningsarbeten träffas på af Chapman torsdagar mellan kl. 10.00–13.00.  Du är välkommen. Kontakta Per-Erik Tibblin 072-202 02 337

För ytterligare programinformation se vår hemsida: www.flottansman.se/stockholm

 E-post: sthlm@flottansman.se                  Plusgiro: 35 80 22-2
Kansliet är bemannat varje helgfri tisdag kl 09.00-16.00. Övrig tid tel.svarare. Tel: 0723-638 554