STYRELSEN  för år 2017

Ordförande:

Anne-Marie Appelqvist        Telefon: 073-8353536  

Vice Ordförande:

Birgitta Åhrberg                         Telefon: 070-2355175


Sekreterare:

 Britt Inger Sannerud         Telefon: 070-5192388

KASSÖR:

 Margareta Wallin               Telefon: 070-8767415

Klubbmästare:

Lisbeth Adolphson                      Telefon: 070-2023888


Styrelseledamot:

Birgitta Winell                             Telefon: 076-0391343

Ninette Johansson                       Telefon:070-8783444


REVISORER: Gunnel Wiberg