STYRELSEMEDLEMMAR 2020            

                                                                     

                                               Ordförande:Ove Kumlöv

                                                                  

                                           Vice Ordf.  Peter Malmsjö

                                                                  

  Sekreterare: Stefan Nilsson           Kassör: Owe Nilsson                Ledamot: Willy Almberg

 

                                   
                                                               

                           Ledamot: Per Wiberg                   Ledamot: Roland Ekinge                      

                      

Styrelsen för Flottan Män Norrköping valda för 2020

 

Ordförande: Ove Kumlöv

V. Ordförande: Peter Malmsjö

Kassör: Owe Nilsson 

Sekreterare: Stefan Nilsson

Ordinarie ledamot: Willy Almberg

Ordinarie ledamot: Roland Ekinge

Ordinarie ledamot: Per Wiberg

 

 

Visa Bildspel<

 

 

Jagaren Östergötland som modellbygge

 

Ubåten Östergötland

 

 

Bli medlem i Flottans Män