SKEPPSDOCKORNA PROGRAM VÅREN 2019

14 Februari kl 18.00 Skeppsdockorna årsmöte 

03 Maj kl 18.30 Skeppsdockorna vårfest

 

SKEPPSDOCKORNA PROGRAM HÖSTEN 2019

06 september 18.30 Skeppsdockorna höstfest

16 Oktober Skeppsdockorna medlemsmöte

08 December  Julresa med Birka Princess till Åland . Eventuelt.???