För våra medlemmar i Linköping

Önskar du samåkning till måltidsträffarna i Norrköping kontakta

Gunnar Feldt

Tel. 070-9406400

Email: gunnar.feldt@vidingsjo.se

Jagaren Östergötland 

 

BLI  MEDLEM  I  FLOTTANS MÄN