För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du tjänstgjort i Flottan eller fortfarande tjänstgör som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen kan också meritera.

Årsavgift för FLOTTANS MÄN i Norrköping är för närvarande 375:-/ årJa, jag vill bli medlem i Flottans Män Norrköping:Fortfarande aktiv: