Dad's Navy 1

Första urvalet av fotografier kommer från Curt S. Ohlssons digra arkiv.

Klicka på bilderna för att förstora!

Curt S Ohlsson är kanske mest känd som medförfattare till boken "Pansarskepp" på CB Marinlitteratur förlag. Curt – en av landets skickligaste fotografer, med fartygsfotografering som specialitet. Hans dokumentation av Flottans fartyg omfattar tiden från strax före andra världskriget och till vår tid, och merparten av fotona är tagna i Göteborg. Curt har även följt de fartygsbyggen för Flottan som gjorts på de stora varven i staden.
Foto: Curt S Ohlsson

Kustjagaren MUNIN i Göteborg 13 maj 1946. MUNIN var en av fyra kustjagare med ett standarddeplacement om 635 ton, som projekterades och byggdes på mycket kort tid 1942-43. Hon byggdes på Öresundsvarvet i Landskrona, där hon sjösattes 27 maj 1942. På fotot bär MUNIN som huvudbestyckning 3 st. 10.5 cm kanoner och 2 st. 40 mm luftvärnspjäser.Foto: Curt S Ohlsson

Minsveparen ULVÖN av ARHOLMA-klass, fotograferad till sjöss 24 augusti 1952. ULVÖN var en av fjorton enheter i klassen, och har vid fototillfället moderniserats, och bl. a fått tripodmast som bär en tidig radarantenn typ PS 28. Det noteras också att däckshuset är borttaget, och att aktra 10.5 cm kanonen står på däck.

 
Foto: Curt S Ohlsson

Minsvepare M 16 fotograferad vid angöring i Göteborgs hamn 21 oktober 1947. M 16 var en i en serie om 26 fartyg byggda i mahogny vid olika småbåtsvarv – M 16 vid Abrahamsson & Börjesson i Ramsö. På fotot är endast skrovet gråmålat, all överbyggnad enbart lackad. Noteras också svepbommen i stäven. M 16 utrangerades och såldes 1985 och blev som civil JOSEPH CONRAD.Foto: Curt S Ohlsson

En vacker bild av pansarskeppet OSCAR II förtöjd vid Skeppsbron i Göteborg19 juli 1946. Hon var vid tillfället skolfartyg och gjorde senare samma år sin sista resa som rustat örlogsfartyg, men avfördes inte förrän 1950. OSCAR II kom dock senare att användas i skyddstjänstutbildning innan hon skrotades i Göteborg 1974.Foto: Curt S Ohlsson

PORT STANLEY, ett inhyrt hjälpfartyg under kriget med neutralitetsmarkeringar och en 37 mm kanon på backen. Fotodatum är okänt, liksom exakt under vilken tid PORT STANLEY var ”inkallad”. Hon byggdes vid Kaldnes Mek. Verkst. A/S i Tönsberg 1925 som valfångsfartyg, och köptes till Sverige 1939 av Holmsunds Bogserings AB, varifrån hon sannolikt inmönstrades. Hon såldes sedermera till Stockholms Transport & Bogserings AB med namnet BALDER. Finns det någon som kan berätta mer om PORT STANLEY?

Hjälpvedettbåten 644 "Port Stanley". Kompletterande uppgifter från Leif Hansen:

Byggvarv Kaldnes mekaniska verkstad, Tönsberg (Jarlsöverft, Tönsberg)
Levererad 1925
Tonnage
Dimensioner 34,67 x 6,95 x 3,94m
Maskineri 1x580 Ihkr Fredriksstad MU Trippel expansionsångpanna
Topphast
Bestyckning 1xI 37mm kanon m/98B

Byggd som valfångstfartyg för Hvalfamastselskapet "Mecker" i Tönsberg med namnet "Port Stanley".

1935: Övertogs av Norske Hvalfamastprodukter i Oslo men fick behålla namnet.

16juli 1937: Såldes hon till Holmsunds Bogser AB i Holmsund, fortfarande ursprungsnamnet "Port Stanley".

7 september 1939 - 30 juni 1945: var hon inkallad vid Gotlands Kustartilleriförsvar, KA3 i Fårösund.

1945: Så skall hon ha varit chartrad av Polska staten, och använd som hamnbogserare i Gdynia. Troligen var hon sysselsatt med diverse bärgningsarbeten, då tyskarna hade sänkt alla fartyg som de inte kunde ta med - bland annat sänktes slagkryssaren "Gneisenau" i Gdynia (som tyskarna kallade Gotenhafen) för att förhindra att hamnarna kunde användas.

1948: Var hon tillbaks i Holmsund.

10 maj 1948: Såldes hon till Stockholms Transport & Bogser AB i Stockholm. nytt namn "Balder".

1976: Anges hon som skrotad.Foto: Curt S Ohlsson

Kustartilleriet vedettbåt V 55 fotograferad vid Tångudden 18 september 1949. V 55 var en av sju enheter, byggd på Örlogsvarvet i Stockholm 1944.