Ordförande samt vår Kaplan tillika Redaktör Dykdalben. Ulf Sjödén Lerboda Framnäs, 665 93 Kil Tfn. 0554-20108 Mobil 0762-660516 E-post: ulf.h.sjoden@tele2.se

  SLUTAT p.g.a SJUKDOM Sekreterare Bert Ågren Nylandsgatan 9 A 654 65 Karlstad                               Tfn 054-834850 Mobil 070-227 40 65 E-post bert.agren@gmail.com 

            Supleant i Förrbunds styrlsen.   

            

     Kassör Roger Sundberg  Murareg.9  652 28 Karlstad                                     Tfn. 054-18 18 99 Mobil 070-455 02 84  E-post: roger-sundberg@tele2.se  

 AVLIDEN ersätts av Göran Olsson. Ledamot Lars Tunér Sverres v. 8  663 41 Hammarö           Tfn. 054-525410 samt 070-3769090.  E-post: solvik1@glocalnet.net

Ledamot Bill Ivarsson, Hantverkaregatan 7, 654 60 KARLSTAD

Tfn. 070-685 10 89. E-post bill.ivarsson@telia.com. Ansvarig för medlemmsregistret bl.a. 

 Ledamot Björn Hörgren Utteråsen 315, 663 92 HAMMARÖ

  Tfn. 054-52 52 65 Mobil 070-946 03 25  E-post bjornhorgren@gmail.com    

  Suppleant Erik Rhöse  Laxdalen , 663 92 Hammarö                                      Tfn 054-52 53 65 Mobil 0768-71 71 68  E-post laxdalen@live.se

   Supleant Göran Olsson Nordsjötorp Backarna, 669 92 Deje,  Telefon 0552-21008

   mobil 070-415 02 76   E-post golsson@kommunensbesta.se