Förenigen startades 2006-05-16, här är protokollet.

FLOTTANS MÄN   Karlstad Värmland

Minnesanteckning från möte nr 1 2006-05-16

Närvarande: Göte Rahm,Roger Sundberg, Tom Thörn, Stig Friberg samt Conny Isebark

Syftet med mötet var att i Karlstad starta Flottans Män i Karlstad. Vi som var närvarande började med att presentera oss för varandra och redovisade därvid våra militära och civila verksamheter. Under redovisningen fann vi många anknytningar till gamla vänner och bekanta.

Mötet beslöt att ingå medlemskap i Flottans Mäns Riksförbund under namn Flottans Män i Karlstad - Värmland.

Närvarande var överens om att sprida informationen om FM via mun mot mun metoden.

Nästa möte den 26 september kl 1700. Plats medelas senare.

Mötet valde följande interimstyrelse:

Göte Rahm till ordförande

Roger Sundberg till kassör

Stig Friberg till sekreterare 

Karlstad juni 2006 

Göte Rahm                                 Stig Friberg

Sändlista

Flottans Mäns Kansli

Presumtiva medlemmar


 

FLOTTANS MÄN Karlstad Värmland

Minnesanteckning nr 2 från möte 2006-09 -26
Närvarande:
Göte Rahm
Roger Sundberg
Tom Thörn
Stig Friberg
1 Göte Rahm redogjorde för medlemmar i Flottans Män som pga närhet till Karlstad kan tänkas gå över till vår nybildade förening.

2 Göte överlämnade till oss broschyren "Kamratföreningen Flottans Män".


3 Göte överlämnade till sekreteraren -Stig Friberg - "Stadgar för Flottans Män" och anvisningar för Flottans Män vad avser hedersbevisningar, traditioner och sammankomster mm "FLAGG och HEDERS 2001".


4 Mötet diskuterade, mötestäthet, utflykter, studiebesök mm. Medlemmarna skall lägga pannorna i djupa veck och komma med förslag till nästa möte.

5 Nästa möte genomförs den 30 jan 2007 då vinterkylan lindras med ärtor och punsch.
Platsen meddelas senare.

Vid datorn
Stig Friberg

Sändlista
Göte Rahm
Tom Thörn
Roger Sundberg
Tomas Wilen
Jao Ruderus
Conny Isebark
Stig Friberg
Al1an Uddh
Lennart Ahlgren
Göran Johansson
Mats Andersson
Egon Olsson
Ulf Sjöde'n

 

 

På bilden ovan tagen vid det första mötet ser vi från vänster Roger Sundberg, Conny Iseberg, Göte Rahm och Stig Friberg bakom kameran finns TomThörn

Bilden ovan är tagen 16 maj 2006.

 Så här började lokalföreningen Karlstad - Värmland.

"Det var vice ordf i FM, kkn Jan Wikberg som ringde mig och sa att den enda vita fläcken på FM-kartan var Värmland och bad mig dra igång något.

Jan och jag var kamrater, bl a på HMS Älvsnabben. Såväl han som jag hade några andra bekanta här i Värmland från vår tid i Flottan och vi samlades till vår första träff (bilden)."

Så långt ordförande Göte.

Sedan jag flyttat upp till Värmland och inte längre hade så lätt att ta mig ner till Göteborg och FM:s träffar, började jag fundera på att det måste ju finnas fler än jag här. Sakta men säkert kunde jag få ihop en massa namn, men jag tyckte vi inte var tillräckligt många ännu för en FM-lokalavdelning. När jag sedan såg notisen i FM-tidningen, ringde jag upp Göte och uttryckte min glädje över att föreningen redan var klar.

Göte fick så alla de namnen jag hade och flertalet gick med."

Efter ett första styrelsemöte, där posterna fördelades, diskuterades livligt hur vi skulle få tag på ännu fler flottister.

Någon i styrelsen föreslog 'Efterlysningen' i P4 Radio Värmland. Ulf Sjödén fick uppdraget och minsann, det var flera nya som nappade!

Föreningen är i sitt uppbyggnadsskede, vi har precis fått tag på en lokal. Den måste iordningsställas och inredas.

Allt detta kostar både pengar och tar tid. Det måste få ta tid och det måste få kosta. Något! Vi tycker dock att med de små resurser vi har och med den givmildhet och generositet, som medlemmar och andra tillskyndare visar oss, har vi kommit en bra bit på väg.

Nedtecknat av Ulf Sjödén

Den första styrelsen, från vänster Tom Thörn Sekr. Roger Sundberg Kassör, Lars Tunér Ledamot, Göte Rahm Ordf. samt Ulf Sjödén V.ordf. tillika Redaktör för Dykdalben

Lite blandade handlingar från uppstart

Karlstad 20 april 2006
Hej på er!
Nu har vi klarat av påsken och SM-guldet så det åir dags att
ta itu med Flottans Män.
Jag har tänkt att vi skulle träffas vecka 19 alt 20 och starta föreningen
lite mer officiellt. Vilken veckodag och vilken tid - dag eller
kvällstid?
Tacksam om ni mailar era synpunkter så skickar jag ut en kallelse.
Leta även i er bekantskapskrets efter värmländska "flottister"
som ni kan ta med till träffen.
Bifogar namn och adresslista som den ser ut for tillfället
Med väinlig hälsning
Göte Rahm
e-post rahm @mail.ip-only.net

Dessa har utgjort förenigens styrelse i många år. I och med att Göte Rahm avgick

vid årsmötet 2015 kommer denna bild att få ett annat utseende.

På bilden från vänster: Lars Tunér, Roger Sundberg,Erik Rhöse, Ordförande Göte Rahm,

Ulf Sjödén, Bert Ågren samt Kurt Gustavsson.