Klicka på nedanstående länk och läs...

  Dykdalben december 2019

 

Dykdalben - vad är då det. Jo, Du finner många i Klarälven bl.a. Dessa var till för att leda timmret ner för älven på den tid man flottade timmer på den samma.

 

Gunnar Bengtsson Fd. Förbundsordf.

Han har givit följande förklaring:

 

Hertigen av Alba var inte fransman utan spanjor och hette Fernando Alvarez de Toledo och hade sin titel på spanska Duque dÁlba.
Han skickades 1567 till spanska Nederländerna för att stoppa oroligheter och utfärdade 2000 dödsdomar på 4 år vilket gjorde honom hatad och resulterade i en folkresning 1572 som gjorde Nederländerna fria från Spanien. Ordet kommer alltså från holländskan som så många andra sjömanstermer och den förklaring till namnet som jag har fått är att holländarna drömde om att det var Duque dÀlbas hals man kastade förtöjnings godset runt när man förtöjde vid den kända träkonstruktionen.

     

Wikipedia ger följande definition: 

Dykdalb, även diktalb, är enligt Sjöfartsverkets definition en bottenfast anordning för att förtöja eller bära av, det vill säga styra undan, fartyg. En dykdalb består av en grupp pålar sammanfästa till ett fundament.[1]

För fartyg används dykdalber för förtöjning och för att förhindra att fartygen kör emot bropelare eller andra bärande element i farleder eller hamnar. I flottningssammanhang var de förankringsanordningar med hjälp av vilka timmersläp spelades hem över öppet vatten.