För att uppfylla kraven för medlemskap fordras att du tjänstgjort i Flottan eller fortfarande tjänstgör som värnpliktig eller anställd; menig eller officer, man eller kvinna har ingen betydelse. Ett starkt intresse och engagemang för marinen kan också meritera.

Gå till RIKSFÖRBUNDETS hemsida för att fylla i blnketten.

Ja, jag vill bli medlem i Flottans Män Karlstad:Fortfarande aktiv:

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 


Ja, jag vill bli medlem i Flottans Män Karlstad:Fortfarande aktiv: