Föreningen har emottagit ett antal föremål som vi redovisar här

Ordförandeklubba emottagen av medlemmen Roland Englund år 2006

Gåva av FM Malmö år 2005

Kustkorvetten HMS Kalmar. Tavlan erhållen av

besättningen på fartyget vid dess besök i Kalmar

oktober 2005

Kustkorvetten Helsingborg i Valetta. Gåva av kk Håkan Nilsson vid hans föredrag

hos oss i april 2007

Fana erhållen av Kalmar kommun i samband med

Svenska Flaggans dag år 2007

Sköld,övertagen av FM Göteborg. Avser gåva till HMS Kalmar i samband med

flottbesök 1948 i Arendal, Norge

 

 Gåva från Riksförbundet Flottans Män i samband med föreningens 10-årsjubileum i oktober 2013