Hur får man kontakt med Flottans män i Jönköping

 All post till Flottans Män i Jönköping skall adresseras till ordförande.

Måns Suneson

Bergstigen 3

564 32 Bankeryd

Email

Epostadress foto

Du kan inte klicka på epostadressen utan du måste skriva av den.

..................................................................................................................

Betalar du medlemsavgift eller något annat tex donerar pengar så gör du så här.

Vårt bankgiro nummer är 706-1302

Vårt Swishnummer är 123 123 49 13

 Använd alltid något av dessa då pengar skickas.

Medlemsavgifter, gåvopengar, bidrag och övriga inkomster.

Viktigt är att alla som betalar något till detta konto skriver vem

som gjort inbetalningen.