Vår redaktör för hemsidan Jan-Hardy ”Abbe” Abrahamsson, skickar ut aktuella meddelanden till de som har uppgett en mail-adress. Det kan gälla evenemang som har tillkommit och som har kort anmälningstid eller annat meddelande som kan vara av intresse. Abbe vädjar till de medlemmar som känner till kamrater som inte har tillgång till dator, att de delger dessa meddelanden som erhållits.

Till sist vill jag påminna om att Du meddelar någon i styrelsen om Du får vetskap om någon kamrat som ligger sjuk, ingen skall behöva känna sig bortglömd eller utanför.

Medlemsvård är en viktig del i kamratskapet som vi alla skall hjälpas åt med. Ett telefonsamtal eller en liten blomma kostar så litet men betyder så mycket.

Väl mött på våra sammankomster,

Ordförande
Bernt Nordmark