Program för Flottans Män Gotland 2019 OBS! Påmönstring påbörjas 30 min innan.

31 januari                  Ärtmiddag                                                   Kl. 18:30
Magnus Thorn kåserar över läget i Marinen

23 februari                 Årsmöte                                                       Kl. 13:00
Föreningen bjuder på enklare förtäring

28 mars                      Ärtmiddag                                                   Kl. 18:00
Tema Karlsöarna       Petter Rimfors

25 april                        Ärtmiddag                                                  Kl. 18:00
Tema Gotska Sandön    Hans Hörlin

Maj                               Vårutflykt                                                   ESO
Ev. Gotlands försvarsmuseum enligt senare info

Juni                               PUB-afton                                                  ESO
Marinstugan enligt senare info

14–15 september       Kräftskiva                                                   ESO
Sjövärnsgården på Hoburgen (övernattning)

24 oktober                  Ärtmiddag                                                   Kl. 18:00
Maritimt kåseri. Tema meddelas i samband med inbjudan

28 november             Ärtmiddag                                                   Kl. 18:00
Maritimt kåseri. Tema meddelas i samband med inbjudan

7 december                Jullunch                                                       Kl. 13:00

12 december             Julbön i Domkyrkan                                   Kl. 15:00   

Programpunkter 2020

30 januari                  Ärtmiddag                                                   Kl. 18:00
Aktuell information om vad som händer i Flottan

29 februari                 Årsmöte                                                      Kl. 13:00

Anmälan till Olle Håkansson, 076–8082098 alt e-post olle.hakansson.eod@telia.com i god tid.