och utan kostnad, vilket för övrigt alla deltagare också gör.

  Flottans Män Göteborgs Marinstuga byggdes om och till av ett antal FM entusiaster 1987.
Klicka på länken nedan för att läsa om och följa bygget 

Marinstugan