Styrelsen

Ordförande Bertil Lundvall            070-2572366
Vice Ordförande Sven Persson
Sekreterare Laila Lembke
Kassör Anders Rick
Ledamot Kurt Romare
Ledamot/ Informationsansvarig Gunnar Gunnarsson  042-344393
Ledamot Lars Linde                0431-14118
Klubbmästare Lars Linde
Vice Klubbmästare Vakant (festkommiten)
Klubbmästar suppleant Sven Persson

Styrelsen har adjungerat Caj Bülow under kommande verksamhetsår.

 
Styrelsen 2017 : Anders, Bertil, Kurt. Laila, Gunnar, Lars, Sven, Claes-Göran.

Revisorer

Revisor NilsÅke Frennesson
   

Valberedning

Sammankallande

Sammankallande Joackim Sköldebrik
Ledamot Joackim väljer lämpl ur förening

Kommittéer

Fest, Flagga Lars Linde, Kurt Rommare
Webb Bertil Lundvall
Föreningsregister / mejl  Bertil Lundvall
Trädgård* Kurt Romare/ Joackim Sköldebrink
Fest Lars Linde
Flagga Kurt Rommare

* Övriga medlemmar hjälper till vid större trädgårdsarbeten.