Årets aktivitetsschema sänds ut per brev tillsammans med inbetalningskort för årsavgiften.
Önskas extra schema, meddela någon i styrelsen i Kajutan eller mejla till: angelholm@flottansman.se